Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Podłoże konfliktów w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi w Polsce w sytuacji kryzysu Pandemii Covid-19. Wybrane aspekty

Autorzy

Martyna Huziuk (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Podłoże konfliktów w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi w Polsce w sytuacji kryzysu Pandemii Covid-19. Wybrane aspekty

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

06.07.2021