Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w tramwajach

Autorzy

Arkadiusz Sobkowiak (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analiza innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w tramwajach

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

07.07.2021