Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w tramwajach

Authors

Arkadiusz Sobkowiak (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w tramwajach

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.