Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza gospodarki magazynowej wybranego przedsiębiorstwa

Autorzy

Dawid Wiśniewski (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analiza gospodarki magazynowej wybranego przedsiębiorstwa

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

23.06.2021