Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Elastyczne podejście w projektowaniu infrastruktury na przykładzie obwodnicy m. Bydgoszczy

Authors

Alicja Górska (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Elastyczne podejście w projektowaniu infrastruktury na przykładzie obwodnicy m. Bydgoszczy

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

08.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.