Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Elastyczne podejście w projektowaniu infrastruktury na przykładzie obwodnicy m. Bydgoszczy

Autorzy

Alicja Górska (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Elastyczne podejście w projektowaniu infrastruktury na przykładzie obwodnicy m. Bydgoszczy

Język

angielski

Typ

praca magisterska

Data obrony

08.07.2021