Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza procesu motywowania na przykładzie firmy Trasko Automatyka Sp. z o.o.

Autorzy

Paulina Piekarska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analiza procesu motywowania na przykładzie firmy Trasko Automatyka Sp. z o.o.

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

05.07.2021