Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Problem stabilności energetycznej dużego zakładu przemysłowego

Autorzy

Michał Zaniewski (WARiE)

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Problem stabilności energetycznej dużego zakładu przemysłowego

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

07.07.2021