Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badania symulacyjne transportu ziemniaków na przenośniku taśmowym

Authors

Sławomir Cichy (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Badania symulacyjne transportu ziemniaków na przenośniku taśmowym

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

16.06.2021