Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Określenie właściwości fitotoksycznych i aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowej grupy herbicydów na bazie 2-(2,4-dichlorofenoksy)propionianów

Authors

Aleksandra Nowacka (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Określenie właściwości fitotoksycznych i aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowej grupy herbicydów na bazie 2-(2,4-dichlorofenoksy)propionianów

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.