Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Określenie właściwości fitotoksycznych i aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowej grupy herbicydów na bazie 2-(2,4-dichlorofenoksy)propionianów

Autorzy

Aleksandra Nowacka (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Określenie właściwości fitotoksycznych i aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowej grupy herbicydów na bazie 2-(2,4-dichlorofenoksy)propionianów

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

07.07.2021