Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Kompostownik wodny jako nowa metoda biodegradacji odpadów powstających w gospodarstwie domowym

Autorzy

Lena Marciniak (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Kompostownik wodny jako nowa metoda biodegradacji odpadów powstających w gospodarstwie domowym

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

07.07.2021