Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Materiały krzemionkowo-hydroksyapatytowe jako napełniacze w kompozytach stomatologicznych o potencjale remineralizacyjnym

Autorzy

Katarzyna Menes (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Materiały krzemionkowo-hydroksyapatytowe jako napełniacze w kompozytach stomatologicznych o potencjale remineralizacyjnym

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

08.07.2021