Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Właściwości lepkosprężyste emulsji o/w stabilizowanych dodatkiem poli(tlenku etylenu)

Autorzy

Ewelina Warmbier (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Właściwości lepkosprężyste emulsji o/w stabilizowanych dodatkiem poli(tlenku etylenu)

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

09.07.2021