Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Właściwości lepkosprężyste emulsji o/w stabilizowanych dodatkiem poli(tlenku etylenu)

Authors

Ewelina Warmbier (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Właściwości lepkosprężyste emulsji o/w stabilizowanych dodatkiem poli(tlenku etylenu)

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.