Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza pracy zespołowej w formie zdalnej i stacjonarnej

Autorzy

Aleksandra Bandosz (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analiza pracy zespołowej w formie zdalnej i stacjonarnej

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

22.06.2021