Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Badanie skuteczności wyługowywania metali z elementów zużytego sprzętu elektronicznego za pomocą nadchloranu 1-heptylo-3-imidazoliowego

Autorzy

Joanna Radosz (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Badanie skuteczności wyługowywania metali z elementów zużytego sprzętu elektronicznego za pomocą nadchloranu 1-heptylo-3-imidazoliowego

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

08.07.2021