Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Komunikowanie o ryzyku z wykorzystaniem warstwowych modeli systemów bezpieczeństwa

Autorzy

Weronika Zjawińska (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Komunikowanie o ryzyku z wykorzystaniem warstwowych modeli systemów bezpieczeństwa

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

05.07.2021