Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Ocena zmiany stanu psychofizycznego pilota w czasie lotu z wykorzystaniem metod subiektywnych

Autorzy

Blanka Adamczyk-Stepaniuk (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Ocena zmiany stanu psychofizycznego pilota w czasie lotu z wykorzystaniem metod subiektywnych

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

08.07.2021