Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wykorzystanie oczyszczonych ścieków miejskich jako źródła wody przemysłowej

Authors

Adrianna Hurnik (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wykorzystanie oczyszczonych ścieków miejskich jako źródła wody przemysłowej

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.