Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Wykorzystanie oczyszczonych ścieków miejskich jako źródła wody przemysłowej

Autorzy

Adrianna Hurnik (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Wykorzystanie oczyszczonych ścieków miejskich jako źródła wody przemysłowej

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

08.07.2021