Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Modular decision support system for multiple criteria ranking with preference model in form of an additive value function

Authors

Paweł Rychły (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Modułowy system wspomagania wielokryterialnego porządkowania z modelem preferencji w postaci addytywnej funkcji wartości

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

19.09.2014