Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Synteza materiałów TiO2 domieszkowanych europem oraz lantanem do zastosowań fotokatalitycznych

Autorzy

Wiktoria Wojciechowska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Synteza materiałów TiO2 domieszkowanych europem oraz lantanem do zastosowań fotokatalitycznych

Język

angielski

Typ

praca magisterska

Data obrony

05.07.2021