Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Nieenzymatyczny sensor glukozy skonstruowany w oparciu o nanomateriał hybrydowy

Autorzy

Mikołaj Markiewicz (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Nieenzymatyczny sensor glukozy skonstruowany w oparciu o nanomateriał hybrydowy

Język

angielski

Typ

praca magisterska

Data obrony

05.07.2021