Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Projekt chwytaka do przenoszenia obiektu kulistego

Autorzy

Dawid Bukowski (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Projekt chwytaka do przenoszenia obiektu kulistego

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

08.07.2021