Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Metody poprawy właściwości dynamicznych silnika spalinowego przez zastosowanie regulacji systemu doładowania

Autorzy

Jan Gołębowski (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Metody poprawy właściwości dynamicznych silnika spalinowego przez zastosowanie regulacji systemu doładowania

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

05.07.2021