Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza poziomu wiedzy w obszarze CSR na przykładzie wybranych grupach społecznych.

Autorzy

Laura Aniszewska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analiza poziomu wiedzy w obszarze CSR na przykładzie wybranych grupach społecznych.

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

05.07.2021