Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Fotodegradacja związków powierzchniowo czynnych w ściekach komunalnych i przemysłowych

Autorzy

Laura Banaszak (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Fotodegradacja związków powierzchniowo czynnych w ściekach komunalnych i przemysłowych

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

07.07.2021