Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Identyfikacja parametrów dynamicznych koła tramwajowego

Autorzy

Julia Milewicz (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Identyfikacja parametrów dynamicznych koła tramwajowego

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

09.07.2021