Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Przepływ płynów nienewtonowskich przez szklane złoże porowate

Autorzy

Weronika Antczak (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Przepływ płynów nienewtonowskich przez szklane złoże porowate

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

09.07.2021