Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie równowagi i dynamiki adsorpcji komercyjnych surfaktantów niejonowych z grupy alkilopolioksyeterów i ich mieszanin na granicy faz gaz/ciecz

Authors

Luiza Korek (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Badanie równowagi i dynamiki adsorpcji komercyjnych surfaktantów niejonowych z grupy alkilopolioksyeterów i ich mieszanin na granicy faz gaz/ciecz

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

09.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.