Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Badanie równowagi i dynamiki adsorpcji komercyjnych surfaktantów niejonowych z grupy alkilopolioksyeterów i ich mieszanin na granicy faz gaz/ciecz

Autorzy

Luiza Korek (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Badanie równowagi i dynamiki adsorpcji komercyjnych surfaktantów niejonowych z grupy alkilopolioksyeterów i ich mieszanin na granicy faz gaz/ciecz

Język

angielski

Typ

praca magisterska

Data obrony

09.07.2021