Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Reorganizacja procesu planowania produkcji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Authors

Bartosz Szymański (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Reorganizacja procesu planowania produkcji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

14.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.