Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie potencjału przedsiębiorstwa do zarządzania jakością z uwzględnieniem Lean Management oraz KAIZEN

Authors

Justyna Malinowska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Badanie potencjału przedsiębiorstwa do zarządzania jakością z uwzględnieniem Lean Management oraz KAIZEN

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

28.06.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.