Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ zawartości wanadu na właściwości elektrochemiczne układów tlenkowych ZrO2-ZnO/V

Authors

Patryk Szumski (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ zawartości wanadu na właściwości elektrochemiczne układów tlenkowych ZrO2-ZnO/V

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

15.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.