Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Wojciech Smułek

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

wojciech.smulek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 71

PBN ID

4021012

ResearcherID

T-8388-2017

ORCID

0000-0001-5377-9933

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (41)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS