Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Wojciech Smułek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

wojciech.smulek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 71

ORCID

0000-0001-5377-9933

ResearcherID

T-8388-2017

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (48)

Rozdziały (16)

Książki (2)

Rozprawa doktorska