Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja usprawnień w procesie zarządzania zapasami na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego

Authors

Kinga Kowalska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja usprawnień w procesie zarządzania zapasami na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.