Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena skażenia antybiotykami wybranych elementów środowiska wodnego Poznania - badania wstępne

Authors

Marta Głowacz (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena skażenia antybiotykami wybranych elementów środowiska wodnego Poznania - badania wstępne

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

28.06.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.