Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza możliwości odwzorowania rzeczywistego natężenia ruchu na ulicy Hetmańskiej w Poznaniu z wykorzystaniem systemu VISSIM

Authors

Grzegorz Maćczak (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza możliwości odwzorowania rzeczywistego natężenia ruchu na ulicy Hetmańskiej w Poznaniu z wykorzystaniem systemu VISSIM

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

16.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.