Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Hubert Pikosz

Artykuły  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

hubert.pikosz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 09

ORCID

0000-0003-1930-6918

ResearcherID

A-4905-2015

Artykuły (3)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska