Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne kompozytów polipropylenu z napełniaczami hybrydowymi

Authors

Magdalena Spryszyńska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne kompozytów polipropylenu z napełniaczami hybrydowymi

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

14.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.