Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Propozycje usprawnienia procesu produkcji mierników gazowych za pomocą outsorcingu

Authors

Natalia Czternaścik (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Propozycje usprawnienia procesu produkcji mierników gazowych za pomocą outsorcingu

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

06.10.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.