Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena wizualna wad odlewów żeliwnych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji

Authors

Marcin Kujawa (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena wizualna wad odlewów żeliwnych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

15.11.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.