Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Metoda zarządzania procesami wizualnej kontroli jakości w kontekście kształtowania bezpieczeństwa wyrobów

Authors

Kamil Vogel (WIZ), Krzysztof Wasicki (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Metoda zarządzania procesami wizualnej kontroli jakości w kontekście kształtowania bezpieczeństwa wyrobów

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

29.11.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.