Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza rynku nieruchomości magazynowych w Polsce wraz z przeglądem nowoczesnych rozwiązań projektowych i oceną efektywności inwestycji na wybranym przykładzie

Authors

Wojciech Roszak (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza rynku nieruchomości magazynowych w Polsce wraz z przeglądem nowoczesnych rozwiązań projektowych i oceną efektywności inwestycji na wybranym przykładzie

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

01.10.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.