Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Metody uczenia maszynowego dla modelowania wpływu zmienności klimatu na opady atmosferyczne

Authors

Michał Kałczyński (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Metody uczenia maszynowego dla modelowania wpływu zmienności klimatu na opady atmosferyczne

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

30.11.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.