Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ polityki remontowej na przebieg zużycia technicznego i koszty utrzymania w cyklu życia budynku - analiza przypadku

Authors

Zuzanna Kaseja (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ polityki remontowej na przebieg zużycia technicznego i koszty utrzymania w cyklu życia budynku - analiza przypadku

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

01.10.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.