Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ogrzewanie budynków jednorodzinnych energią elektryczną pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych

Authors

Adrian Pawlik (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ogrzewanie budynków jednorodzinnych energią elektryczną pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

24.09.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.