Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Porównanie własności wytrzymałościowych wybranych elementów składowych układów chłodząco-grzewczych

Authors

Mikołaj Dąbrowski (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Porównanie własności wytrzymałościowych wybranych elementów składowych układów chłodząco-grzewczych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

27.09.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.