Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zastosowanie zaawansowanych procesów utleniania w usuwaniu zanieczyszczeń środowiska

Authors

Julia Płatkiewicz (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Zastosowanie zaawansowanych procesów utleniania w usuwaniu zanieczyszczeń środowiska

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

21.06.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.