Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ekologiczna i ekonomiczna analiza zapotrzebowania budynku w energię cieplną oraz oddziaływania na środowisko

Authors

Michał Dylewski (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ekologiczna i ekonomiczna analiza zapotrzebowania budynku w energię cieplną oraz oddziaływania na środowisko

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

01.12.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.