Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Usprawnienie zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie branży e-commerce

Authors

Adrianna Kłopocka (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Usprawnienie zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie branży e-commerce

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

22.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.