Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza wpływu sposobu wyznaczenia średnicy wycisku uzyskanego za pomocą wgłębnika Brinella na odczyt twardości

Authors

Ilona Nyga (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza wpływu sposobu wyznaczenia średnicy wycisku uzyskanego za pomocą wgłębnika Brinella na odczyt twardości

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

29.11.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.