Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Praktyczna ewaluacja sorpcji herbicydów nowej generacji w glebie na przykładzie herbicydowych cieczy jonowych

Authors

Mikołaj Cisowski (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Praktyczna ewaluacja sorpcji herbicydów nowej generacji w glebie na przykładzie herbicydowych cieczy jonowych

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

24.09.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.