Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Przeprowadzenie oceny sposobu wizualizacji cech narzędzi jakości dla systemu edukacyjnego

Authors

Paula Rumińska (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Przeprowadzenie oceny sposobu wizualizacji cech narzędzi jakości dla systemu edukacyjnego

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

06.12.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.