Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wyłanianie cech dziedzińców centralnych w teledetekcji obrazów lotniczych z wykorzystaniem metody tzw. uczenia głębokiego "Deep Learnig": studium przypadku - Iran.

Authors

Hadi Yazdi (WA)

Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Wyłanianie cech dziedzińców centralnych w teledetekcji obrazów lotniczych z wykorzystaniem metody tzw. uczenia głębokiego "Deep Learnig": studium przypadku - Iran.

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

23.09.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.